látogató számláló

Fejlesztők lapja

Keresés

A tartalomhoz

Főmenü:


6. Március 15. forgatókönyv - Forradalom és szabadságharc

Egyéb > Ünnepek > Március 15.

Március 15-i műsor /forgatókönyv/:

Forradalom és szabadságharc


A műsor Himnusszal kezdődik.


Nyitány

1.Szöveg

1849 nyárvégi napjai a magyar nép történelmének talán legszomorúbb napjai voltak.

A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nép álmodott, a szabadság ügye elbukott.Zene: Rabének
Tánc:

40-56 bevonulás -térdelés, fejek lehajtva körben helyezkednek el

57-66 1.vszk. tarkón kézzel lehajtott fejjel körben járás

66-75 2.vszk. tarkón kézzel lehajtott fejjel lép-zár lépéssel

76-85 3.vszk. egyenes tartással emelt fejjel lép-zár lépéssel2.Szöveg

Nem azért történt, mert gyenge volt a nemzet.

Nem azért, mert kevés volt a lelkesedés.

Mindenki egyet akart. A költő, aki talpra szólította a magyart, a márciusi ifjak és a honvédek, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága.

Hiszen mind egyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság és egyenlőség. Szabaduljunk fel az osztrák elnyomás alól. Váljon valóra a független, szabad Magyarország.Zene: Európa közepén

Tánc:

102-128 1.vszk. egy lépéses csárdás

129-136 2.vszk. rida

térdelés3. Szöveg

A szabadság ügye elbukott, mert két hatalom fordult ellene. Az osztrák császár és az orosz cár.

Elbukott, mert segítséget sehonnan sem remélhetett.1. idézet


Világos, 1848


Csend van.


Itt-ott a pernyét

s az eltévedt éjjeli lepkét

magasba vágja

az őrtűz erőre kapott lángja.

A venyige serceg, sír,

mintha jövője fájna.Újra sötét csend.A ló álmában felhorkan,

a nád gyanúsan zizeg,

tó tükre toccsan,

gyűrűiben remeg.Micsoda nyugalom.Hallod?

Harang sír

egy távoli város

leomlott templomából.Hangja megrezzen szemedben

az idegen határon.

Testvére itt áll.

Ágyúba öntve vádol.De nem hallja őket

Sem London,

se Konstantinápoly.4. Szöveg

Néhány évvel korábban a fiatal kötő, Petőfi Sándor versben örökítette meg látomását a szabadságharcról. Hitt abban, hogy nemzete harcba száll majd szabadságáért. Úgy képzelte, a világ minden népe egy zászló alatt küzd majd a zsarnokság ellen. Arról álmodott, hogy a nép haragja elsodorja a királyokat, létrehozza a köztársaságot, melyben minden ember egyenlő lesz.Zene: Halhatatlan a lélek5. Szöveg

A harcolni kész nép nevében fenyegette Petőfi a zsarnokokat.

2. idézet


A nép nevébenMég kér a nép, most adjatok neki!

Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép

Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?

Nem hallottátok Dózsa György hírét?

Izzó vastrónon őt elégetétek,

De szellemét a tűz nem égeté meg,

Mert az maga tűz; úgy vigyázzatok:

Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

6. Szöveg

1848 tavaszán Párizsban felcsapott a láng és Petőfi álma megvalósulni látszott. A forradalom megállíthatatlanul söpört végig Európán. Rómán, Velencén, Prágán, Frankfurton keresztül március 13-án Bécsbe érkezett.Zene: Mit kíván a magyar nemzet


7. Szöveg

Március 15-én Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József és más ifjak vezetésével végre Pesten is föltámadott a tenger.Zene: Az első vér - Nem kell nékünk

Tánc:3. idézet


Föltámadott a tengerFöltámadott a tenger,

A népek tengere;

Ijesztve eget földet

Szilaj hullámokat vet

Rémítő ereje.Látjátok ezt a táncot?

Halljátok e zenét?

Akik még nem tudtátok,

Most megtanulhatjátok,

Hogyan mulat a nép.

8. Szöveg

Dicső ünnepe volt ez a nap az ifjú szabadságnak. Arany János szavait idézve: "A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait."Zene: Nemzeti dal

Tánc:

Szétszóródnak - helyben állnak

1.refrén jobb kéz a szívre
2.refrén térdelés
3.refrén térdelés bal kéz esküre emelkedik
9. Szöveg

Ahhoz, hogy az eskü szavai valóra váljanak a nemzeti függetlenség kivívásához-, többre volt szükség. V. Ferdinánd császár április 11-én jóváhagyta a magyar országgyűlés követeléseit.

Eltötölte a jobbágyságot, elfogadta a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenjogúságot. Nehéz helyzetében minden engedményre hajlandó volt, azzal a titkos gondolattal. Hogy időt kell nyernie.Zene: Az első vér

Tánc:


10. Szöveg

Közben a nemzetiségeket: szerbeket, horvátokat, románokat, szlovákokat akarta a magyarok ellen fordítani.

Zene: Egy gondolat

Tánc:

Fiúk szétszóródva állnak

Lányok lassan, egy mást követően a fiúkhoz mennek

A lány egy fegyvert ad a fiú kezébe vagy csákót tesz a fejére majd körbejárja és a fiúval szemben letérdel

Az utolsó lány nemzeti színű zászlót hoz

Lányok lassan felállnak, hátra mennek, majd a színpad elején sorban egyik kezüket felemelve kimennek

Fiúk a zászló alá rendeződnek, majd kimenetelnek11. Szöveg

Szeptember 11-én Jellasics horvát bán csapatai betörtek Magyarországra. Ezzel kezdetét vette a szabadságharc.Zene: Ölik a magyart


4. idézet


Vörösmarty Mihály: Harci dalAzért, hogy a szabadság

Vérben füröszti zászlaját,

Azért, hogy szent nevére

Hálátlan és gaz vész kiállt,

Ne lássam, oh dicső hon!

Halaványan arcodat.

Vagy drágán megfizessék

E halaványságodat.

A síkra magyarok!

Fegyvert ragadjatok.

Hazánkat újra meg kell váltani.

Borítsák szerteszét

A pártütőknek véres csontjai.


12. Szöveg

Hamar kiderült, hogy a magyar ellenállás nem olyan könnyen törhető le, mint képzelték. Kossuth lelkesedése átragadt a nemzetre. Katonát kért és a honvédek ezrével álltak zászlaja alá. Fegyver kért és a templomok tornyaiban elhallgattak a harangok. Ágyúba öntve védték a magyar szabadságot.Zene: Harangok Dala

Tánc:

Lassan a harang alá vonulnak a szereplők szétszóródva

Fiúk leemelik a harangok, vállukra emelik

Fiúk a zászló alá rendeződnek, majd kimenetelnek a nézőtéren át, a szereplők lassan követik őket


13. Szöveg

A honvédek nem voltak igazi katonák, de valódi hősök voltak.

Damjanich, Klapka, Bem és a többi tábornok vezetésével bámulatos győzelmeket vittek véghez.5. Idézet


Petőfi Sándor: CsatábanA földön is harag,

Az égen is harag!

Kifolyt piris vér és

Piros napsugarak!

A lemenő nap oly

Vad bíborban ragyog!

Előre, katonák,

Előre, magyarok!Komoly felhők közül

Bámul reánk a nap,

Rettentő szuronyok

Füstben csillámlanak,

A sűrű lomha füst

Sötéten gomolyok,

Előre, katonák,

Előre, magyarok!Zene: Csatában14. Szöveg


A dicső tavaszi hadjárat csatáit követte a nagysallói és a komáromi győzelem. A magyar szabadság fénye lobogott még akkor is, amikor Európa népei már letették a fegyvert.6. Idézet


Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesEurópa csendes, újra csendes,

Elzúgtak forradalmai...

Szégyen reá! Lecsendesült, és

Szabadságát nem vívta ki.Magára hagyták, egymagára

A gyáva népek a magyart;

Lánc csörg minden kézen, csupán a

Magyar kezében cseng a kard.Zene: Európa csendes

217-223 fiúk lassú mozdulatokkal harcot imitálnak

224-230 leteszik a fegyvert, csákót lassan kimennek15. Szöveg:

V. Ferdinánd helyét a trónon a fiatal Ferenc József foglalta el. Ferenc József császár, aki sem győzni nem tudott, sem békét kötni nem volt hajlandó, segítségért fordult az orosz uralkodóhoz, Miklós cárhoz. Görgey 152 ezer honvédjével 194 ezer orosz, 83 ezer osztrák és 44 ezer horvát állt szemben.1849. augusztus 13-án a magyar honvédek Világosnál letették a fegyvert.Zene: Sirató - Nékünk a legszebbik estét..

Tánc:

Egy leány lassan bejön a letett fegyverek és csákók közé

Kezében egy fehér ing

Térdre borul, majd kimegy


16. Szöveg

A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ügy elbukott.Zene: Európa közepén

Tánc

1.vszk. minden szereplő bejön és félkörben elhelyezkedik

2.vszk. egymás kezét fogva felemelik kezüket17. Szöveg

A forradalom napja mégis ünnep számunkra. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mind egyet akartak. A költőét, aki talpra szólította a nemzetet, a márciusi ifjakét és a honvédekét, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága.Nem feledjük a 13 honvédtábornok nevét, akik vértanúként haltak meg Aradon, 1849. október 6-án.

Hiszen mind egyet akartak..

Zene: Kik érted haltak

Mozgás:

A nevel elhangzásakor egy szereplő gyertyával a kezében előrejön

Leteszi a gyertyát, fejet hajt, majd visszamegy a helyéreSzózat


Felhasznált zene:

A számozás a megjelent dupla magnókazetta alapján történt

A zenei anyag egy része LP lemezen is megjelent

A Kormorán együttes 1848 című CD-jén megtalálhatók a következő zenei betétek

Halhatatlan a lélek

Nemzeti dal

Egy gondolat bánt engemet

Harangok dala

Európa csendes

Kik érted haltak

A költő visszatér- Európa közepén

Kányádi Sándor- Koltay Gergely: A költő visszatér című Margitszigeten előadott darabjából való a Sírató, mely csak az előadáson hangzott elSzínpadkép

Bal oldalon felfüggesztve harang

Középen kopjafák

Jobb oldalon templom


Főoldal | Fejlesztő játékok | Szemléltetés | Népi játékok | Népi játszóház | Egyéb | Adatok | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe