látogató számláló

Fejlesztők lapja

Keresés

A tartalomhoz

Főmenü:


Október 23. - 9. forgatókönyv

Egyéb > Ünnepek > Október 23.

Október 23-i műsor műsor forgatókönyve


Kedves Diákok!

Ha megkérdeznénk, hogy ti mit tudtok október 23-áról és annak jelentőségéről, a többség azt felelné, semmit vagy nem sokat.

A jobban értesültek talán azt válaszolnák, hogy nemzeti ünnepünk valami forradalom emlékére.

Nos szégyen, nem szégyen, az újabb generációk nincsenek tisztában ezzel az évfordulóval, de még a szülők, nagyszülők elbeszéléseiben is sok a bizonytalanság.

Kedves diákok, tanártársaim!

Most következő műsorunkban pillanatképeket villantunk fel, mi is történt.

Figyeljetek, s további felvetődő kérdéseitekre keressétek magatok is a választ könyvekben, újságokban, beszélgetések során!

Tetszőleges számú szereplővel előadható

I. Az előzmények

A második világháború befejeződött. A Szovjetunió szocialista típusú társadalmi berendezkedést kényszerített azokra az országokra, ahonnan a Vörös Hadsereg űzte ki a náci megszállókat. Leereszkedett a vasfüggöny.

* Magyarországon felszámolták a politikai pártokat, bevezették az egypártrendszert. A párt ideológiája telepedett rá a gazdaságra, a kultúrára, a mindennapi életre.

* Üldözték a vallást, Isten helyett a párt vezetőit kellett éltetni.

* Tilos volt a hazaszeretet. Megváltoztatták a magyar címert, elvették nemzeti ünnepünket, március 15-ét.

* Felszámolták a magántulajdont, bevezették a tervgazdálkodást.

Ének: Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa


Halál a kommunistákra! Kötelet Rákosinak! Sír a magyar róna, ruszki csizma nyomja. Ávós spicli, figyelünk.

A bátrakat, a szembeszegülőket bíróság elé állították, megölték. Kémnek, hazaárulónak nevezték azokat, akik nem tűrték a megaláztatást, akik nem törődtek bele politikai jogaik megszüntetésébe.


II. Budapesti pillanatképek 1956. október 23. és november 4. között

Rádió hangja 1.

10 óra. Híreket mondunk

· A magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének küldöttsége jugoszláviai útjáról ma reggel visszaérkezett Budapestre.

· Tegnap több budapesti egyetemen diák nagygyűlést tartottak. Az egyetemi diákszervezetek hosszas, élénk vitát követően pontokba foglalva fogalmazták meg közvetlen követeléseiket a kormányhoz.

· A budapesti Műszaki Egyetemen megfogalmazott követelések 15. pontja szellemében ma délután a budapesti fiatalság néma rokonszenvtüntetést rendez a Lengyel Népköztársaság követsége előtt. A tüntetés célja, hogy kinyilvánítsák mélységes rokonszenvüket és egyetértésüket a lengyel függetlenségi mozgalommal kapcsolatosan.

· 12:53. Rendkívüli jelentés

A belügyminisztérium közleménye:

A közrend zavartalan biztosítása érdekében a belügyminisztérium nyilvános utcai gyűléseket, felvonulásokat a további intézkedésig nem engedélyez.

Piros László belügyminiszter

Éneklés: Hidegen fújnak a szelek

||: Hidegen fújnak a szelek

Azok nem jót jelentenek :||

||: Szabad élet, szabad madár

Jaj, de szép ki szabadon jár :||Járnék én is, ha járhatnék

Ha magamban szabad lennék

Nem vagyok magamban szabad

Kezem-lábam lakat alatt.Szabad élet, szabad madár

Jaj, de szép ki szabadon jár.

Rádió 2.

14:23. A belügyminisztérium közleménye

||: Hidegen fújnak a szelek

Azok nem jót jelentenek :||

||: Szabad élet, szabad madár

Jaj, de szép ki szabadon jár :||Járnék én is, ha járhatnék

Ha magamban szabad lennék

Nem vagyok magamban szabad

Kezem-lábam lakat alatt.Szabad élet, szabad madár

Jaj, de szép ki szabadon jár.

Rádió 2.

14:23. A belügyminisztérium közleménye


Piros László belügyminiszter a kihirdetett utcai, gyülekezési és felvonulási tilalmat feloldja.


· Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról!

· Hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új központi vezetőséget!

· A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével! Rákosi Mátyást állítsák a nép ítélőszéke elé!

· Általános, egyenlő és titkos választásokat!


· Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését! Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket, a soha vissza nem fizethető jóvátételek tényleges adatait!

· Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását!

· Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot!

· Emlékművet az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak!

· Állítsák vissza a régi magyar Kossuth-címert!

· Március 15. legyen nemzeti ünnep, munkaszüneti nap!

Most vagy soha! (együtt)

Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének. De már mienk a pesti utca. Nincs más teendő, ez maradt. Csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, ujjongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Selyemszíneik kidagadnak. Ismét mienk a pesti utca.


Rádió 3.

Kossuth Rádió, Budapest. 22:00, híreket mondunk.

· A budapesti fiatalok ma délután a parlament elé vonultak. Az esti órákban Nagy Imre elvtárs szólt a fiatalokhoz. Nagy Imre elvtárs jelenleg tárgyal az ifjúsági küldöttekkel.

Rádió 4.

Kossuth Rádió, Budapest.

Kedves Hallgatóink. Közleményt olvasunk fel.

Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink ellen és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend helyreállítása érdekében további intézkedésig tilos minden gyülekezés, csoportosulás, felvonulás. A karhatalmi szervek utasítást kaptak arra, hogy a rendelet megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa


· Statárium!

Figyelem! Figyelem! A rend és nyugalom helyreállítása érdekében felkérjük Budapest lakosságát, hogy rádiókészülékeit helyezze el a nyitott ablakokba. Fontos közleményeket olvasunk fel. Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak, a minisztériumtanács elnökének rádiónyilatkozatát.

Magyarok, dolgozók, elvtársak, barátaim!

Felelősségteljes percekben szólok hozzátok. A legelső és mindenekelőtt álló feladat most, hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk. Utána minden kérdésben szót értünk, hiszen egyet akar a kormány és a magyar nép többsége. Meg kell akadályoznunk közös erővel a vérontást. Barátaim, magyarok! Álljatok a kormány mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt hibáin tanulva, megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására!


- Most vagy soha! Rákosit a Dunába! Függetlenség szabadság!

- Oszoljanak, menjenek haza!

Együtt:

Elmondják Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán c. vers 4. versszakát.

- Oszoljanak, menjenek, különben lövünk!

Együtt: Függetlenség! Szabadság!

Fegyverropogás

Elhangzik:

Tamási Lajos: Halottak napja c. vers első 4 versszaka


Rádió 5.

· Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig letette a fegyvert, nem kerül statárium elé.

· Figyelem, figyelem! Hallgatóink tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket! Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, s akkor nem kerülnek statárium elé.

22:00. Rádió Novi Sad.

A budapesti rádió ma délelőtt közleményt olvasott fel, miszerint a magyarországi kormányzati szervek nem számoltak véres tüntetésekkel, s ezért a varsói szerződés értelmében segítségért fordultak a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokhoz. A magyarázatban a fegyveres támadásokra hivatkoztak és hangsúlyozták, hogy a rend biztosítása után a szovjet csapatok visszatérnek állomáshelyükre.

Fegyverropogás, lövések

Rádió 6.

Itt a szabad magyar rádió beszél. Csokonai rádió.

Felkérjük a szabad Európa rádióját, hogy a következő üzenetünket azonnal juttassa el az ENSZ-hez.

· Először: A szovjet katonai hatóságok bejelentették, hogy rövidesen bombázni fogják Budapestet.

· Másodszor: Felhívás az ENSZ főtitkárához.

Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzetünk értékeit nem kímélve hadszíntérré változtatták hazánkat. Először néptől idegen kormány hívására avatkoztak belügyeinkbe, melyet a magyar nép fegyverrel a kezében határozottan és félreérthetetlenül visszautasított. Fegyveres harccal elértük, hogy Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki a semlegességet és a függetlenséget bejelentette.

Kormányunk a varsói szerződést felmondta.

Most újra bombázni készülnek. Vádolják a Szovjetuniót külső fegyveres támadással, a kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával, az egyedüli és törvényes magyar kormány, a Nagy Imre kormány elfogásával és fogva tartásával.

Kérjük hazánk nevében, hogy az ENSZ minden lehetséges eszközzel hozzon végleges és megdönthetetlen határozatot az egyszer már kivívott szabadságunk visszaállítására és biztosítására.Ének:

Madárka, madárka,

Csácsogó madárka,

Vidd el a levelem,

Vidd el a levelem

Szép magyar hazámba.Ha kérdi, ki küldte,

Mondjad, hogy az küldte,

Kinek bánatába,

Szíve fájdalmába

Meghasad a szíve.


III. Végjáték

Fegyverropogás

· Elvtársak! A hatalmat átveszem. Pártunk a Magyar Szocialista Munkáspárt nevet veszi fel. A baráti szovjet csapatok segítségével levertük az ellenforradalmi felkelést.

A forradalmi munkás-paraszt kormány rádiója, Szolnok

· Figyelem! Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!

Honfitársaink, munkás és paraszttestvéreink!

Alulírottak, Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956 november elején megszakítva ezzel a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kilépünk a kormányból és kezdeményeztük a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány megalapítását.

Mindenki tegye le a fegyvert, a dolgozók álljanak munkába! A bűnösök felelni fognak tetteikért!

Ének:

Ha én rózsa volnék c. dal (végig)Bibliográfia:

Piros a vér a pesti utcán : az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. – Budapest: Magyar Napló ; 1956-os Intézet, 2003Diszkográfia:


Bródy János: Ha én rózsa volnék c. album

Koncz Zsuzsa: Szerelem ; Jelbeszéd c. album


Főoldal | Fejlesztő játékok | Szemléltetés | Népi játékok | Népi játszóház | Egyéb | Adatok | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe