látogató számláló

Fejlesztők lapja

Keresés

A tartalomhoz

Főmenü:


Október 23. - 7. forgatókönyv

Egyéb > Ünnepek > Október 23.

Október 23-i műsor forgatókönyve

Rőtcsillaghullás

Megemlékezés 1956. október 23-a tiszteletére1. Színpad:

A háttérben két felénk fordított lépcső összetolva; a színpad közepén ruhaneműk hevernek (fehér ingek, zakók, sapkák, sötét kabátok...); a színpad bal sarkában elöl egy íróasztalon olvasólámpa, lapok, íróeszköz, mögötte szék. Elöl középen járás a színpadra. - Ezt látjuk, amikor szétmegy a függöny.

A szereplők a nézők között ülnek, hétköznapi ruhában, sötét nadrágban, egyszínű felsőben. Innen állnak fel egyenként, és a színpad felé indulva egy-egy bekezdésnyi részt elmondanak az Esterházy-szövegből. Aki felért már a színpadra, ott felveszi a jelmezt - fehér ing mindenkinek jusson -, majd a lépcsőn hátul leül.

Esterházy Péter (1950-) Az ünnepről (részlet)

Az esszé 1., 4-9., 13., 15-16., 18-22., 28., 29. (mondat 2. fele), 30. (mondat 2. fele), 32., 41., 47-49., 56-57., 59. mondata.

Az utolsó mondatnál jobbról és balról is a színpadra vonul a többi szereplő, aki eddig takarásban volt (később belőlük is tömeg lesz), és egyenletesen kitöltve a teret a nézők felé fordulva megállnak. Egyikük elkezdi a Himnuszt énekelni, a többiek bekapcsolódnak...

2. Himnusz

3. Fényváltás:

A bal sarok lesz megvilágítva, ahol az íróasztal mögé leül egy szereplő, aki utána végig ott marad. Ő szavalja a Szabó Lőrinc-verset 3 részletben úgy, mintha éppen akkor írná.


Szabó Lőrinc (1900-1957): Meglepetések

I.

Gyanútlan vers október 15-én

4. A forradalmi történések megidézése

A folytatásban a színpad közepe kap fényt, a játszók átalakulnak utcai tömeggé. Közülük egy kiválik, és mint az egyetemi ifjúság képviselője, papírról olvassa a követeléseket (a műegyetemisták 16 pontját), amire a tömeg reagál, a tüntetések jelszavait bekiabálva, ismételve (vastag betű a szövegben).

A műegyetemisták 16 pontja1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján.

Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza!

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.

Új vezetés, új irány, új vezetőket kíván!

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.

Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk!

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé.

Vesszen Rákosi, vesszen Gerő!

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását.

Demokráciát, többpárti választásokat!

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.

Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával.

Nemzeti gazdaságpolitikát!

8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse.

Függetlenség, szabadság!

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását.

Munkát-kenyeret! Új normát és igazságos béreket!

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.

Munkás-paraszt gyerekek, együtt megyünk veletek!

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is.

Igazságot a politikai foglyoknak!

12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.

Szabad magyar rádiót, szabad sajtót!

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!

14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.

Nemzeti jelképeket, nemzeti ünnepeket!

15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban.

Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt, kéz a kézbe!

16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután. fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak.

Aki magyar, velünk tart!

Éljen a szabad, demokratikus, független Magyarország!

A tömeg közben menetelő tüntetéssé fejlődik, egymásba karolva vonulnak a színpadon körbe, a jelszavakat skandálva. Előkerülhetnek a forradalom jellemző táblái vagy a lyukas zászló is. A szöveg vége felé elindul halkan a zene (Beethoven: Egmont - 1. Nyitány), amit hirtelen géppuskaropogás zaja tör meg. A tömeg egy része leül a színpad közepén, lehajtja fejét. A fegyverek hangja többször ismétlődik (akkor mindig áll a zene, majd folytatódik egyre erősebben), a menetelők fogyatkoznak. A végén erős a zene, és mindenki a színpadon ül - a halottakat jelképezve.

5. Fényváltás:

A bal sarok lesz ismét megvilágítva.


Szabó Lőrinc: Meglepetések

II.

Egy hét múlva

6. Fényváltás:

Középen a "halottak" közül feláll és szaval egy szereplő. Lehetőség szerint más színű fénnyel legyen megvilágítva, mint eddig. A vers után a háttérben a lépcsőn ül le.

Buda Ferenc (1936-): Tizenöt-húszéves halottak c. verse

7. Ugyancsak középről emelkednek fel a szavalók, és egy-egy szakaszt előadva ők is felülnek a lépcsőre. A vers végére a többiek is felemelik a fejüket, és a nézők felé néznek.

Buda Ferenc: Rend c. verse

8. Fényváltás:

Az íróasztalra ismét.


Szabó Lőrinc: Meglepetések


III.

December közepe

9. Szózat

Teljes fényben a színpad, mindenki együtt énekli a Szózatot az ünnepély zárásaként.


*A műsorban elhangzó szövegek és forrásaik:


Esterházy Péter: Az ünnepről (részlet)

in Esterházy Péter: A kitömött hattyú, Budapest, Magvető, 1988

Szabó Lőrinc: Meglepetések I-III.

in Szabó Lőrinc: Vers és valóság, Budapest, Magvető, 1990


A műegyetemisták 16 pontja és a tüntetések jelszavai

http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/bme16ps.htm

http://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/jelsz23s.htm

Buda Ferenc: Tizenöt-húszéves halottak

http://www.szabadfold.hu/cikk.php?id=4545&oldal=4&eid=

Buda Ferenc: Rend

in Buda Ferenc: Hatalmam: nyugalom

http://www.szabadfold.hu/cikk.php?id=4545&oldal=4&eid=


A műsorban elhangzó zenék, zajok:

1. Himnusz

2. Beethoven: Egmont - 1. Nyitány

3. Lövések, géppuskaropogás

4. Szózat


Főoldal | Fejlesztő játékok | Szemléltetés | Népi játékok | Népi játszóház | Egyéb | Adatok | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe